Stary pilarz o swoim życiu

Wspomnienia, refleksje, pomysły a także o drzewach.

Podstawowe zasady ścinania drzew

Oglądanie drzewa przeznaczonego do ścięcia

Jest to ważna czynność. Przy planowaniu ścinki drzewa, ustala się najpierw metodę ścinki, zależnie od okoliczności i warunków terenowych. Osobiście ścinam drzewa tylko z poziomu gruntu. Nazywam to klasyczną metodą ścinki i przede wszystkim na ten temat zamierzam pisać.

Warunkiem koniecznym dla wykonania klasycznej ścinki jest dostateczna ilość miejsca na obalenie drzewa. Należy zwrócić uwagę na to czy nie ma napowietrznych linii sieci energetycznej czy telefonicznej, przechodzących przez teren na który zamierza się położyć drzewo.

Bardzo ważnym jest dokładne obejrzenie pnia, by ustalić w jakim jest stanie. Pień drzewa może być spróchniały w środku, co z zewnątrz może być niewidoczne. Pień pusty w środku, daje specyficzny odgłos po uderzeniu siekierą. Dokładne obejrzenie drzewa od ziemi do wysokości kilku metrów, może pomóc w zorientowaniu się jaki ten pień może być w środku. Trzeba zwrócić uwagę na kikuty po złamanych konarach czy grubych gałęziach, otwarte stare skaleczenia -przez te miejsca dostają się grzyby, powodujące murszenie drewna a po długim czasie spróchnienie drzewa aż do samej ziemi. Lipy są bardzo podatne na próchnienie! Bardzo groźne są rozwidlenia o bardzo małym, ostrym kącie. Nawet jeżeli takie rozwidlenie jest bardzo wysoko, w starym drzewie może spowodować wypróchnienie do samej ziemi!

Drzewa ścinam precyzyjnie i jestem w stanie określić gdzie będzie leżało po ścięciu. Przeważnie jest mało miejsca na obalenie drzewa. Należy więc ustalić, jakie mogą być dopuszczalne szkody. Na przykład klient godzi się na zniszczenie starego płotu. Po prostu robi się rachunek ekonomiczny. Klientowi może lepiej się opłacać we własnym zakresie zdjąć płot i później założyć z powrotem, niż płacić za ścinkę z wysięgnika. Wszystkie te czynniki i uwarunkowania decydują o planowaniu ścinki a także o nakładzie pracy.

Wszystko ustalone, pozostaje umówić cenę usługi.

Te naprawdę trudne drzewa nie dają się ścinać z marszu. Przystępując już do ścinki, ponownie trzeba bardzo dokładnie obejrzeć drzewo
wstępnie kierunek obalania

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.