Stary pilarz o swoim życiu

Wspomnienia, refleksje, pomysły a także o drzewach.

Uschnięty kasztan w Grabiszycach zagraża użytkownikom drogi powiatowej

We wsi Grabiszyce można zobaczyć dość szczególny „pomnik”.

Uschły kasztan przy wiejskiej ulicy

Uschły kasztan przy wiejskiej ulicy

To uschłe, nachylone nad jezdnią drzewo, jest poważnym zagrożeniem dla ludzi. Co jakiś czas na ulicę spadają suche gałęzie a drzewo w każdej chwili może runąć. Co gorsza, może to nastąpić wyłącznie pod wpływem siły ciążenia, więc bez ostrzeżenia. Jego stan postaram się opisać i przedstawić na zdjęciach.

Uszkodzenia podstawy pnia

Uszkodzenia podstawy pnia

Grzyby atakują martwe drzewo..

Grzyby atakują martwe drzewo.

Pień u podstawy, w przeszłości został uszkodzony i jest zaatakowany przez grzyby. Powodują one murszenie drewna a to osłabia jego wytrzymałość.

Uschłe, martwe drzewa już nie mogą bronić się przed grzybami, więc mogą one bez przeszkód opanować całe drzewo.

Rana po odłamanej odnodze.

Rana po odłamanej odnodze.

Na wysokości około 3 metrów odłamana odnoga bardzo osłabiła pień i dodatkowo otworzyła drogę dla infekcji grzybów. Brak tej odnogi powoduje zwiększone ciążenie na ulicę.

Kasztan stoi w pasie drogi i decyzja o jego wycięciu jest w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu. Pan S. przy którego posesji stoi ten kasztan, już parę lat temu chciał wyciąć to drzewo. Na wysłane pismo oczywiście zjawił się ktoś z Zarządu Dróg. Pan S. zezwolenia na ścinkę nie otrzymał, natomiast Powiatowy Zarząd Dróg zapewnił że kasztan zostanie ścięty na ich koszt. Od tego czasu w pobliskim potoku przepłynęło naprawdę bardzo dużo wody.Zagrażający kasztan stoi nadal.

Raz w tygodniu jeżdżę do Leśnej po zakupy i za każdym razem z obawą żeby ten kasztan nie runął właśnie na mnie. Nie wiadomo kiedy siła grawitacji przekroczy wytrzymałość drewna. Pracownicy Powiatowego Zarządu tą drogą przejeżdżają sporadycznie, więc nie czują się zagrożeni. Chyba też nie poczuwają się do odpowiedzialności za zagrożenie jakie stwarza ten kasztan.

Nie jestem aż tak naiwny, bym spodziewał się że ten wpis na moim blogu, skłoni Powiatowy Zarząd do niezwłocznego wycięcia tego bardzo zagrażającego drzewa ale może jakaś zbiorowa petycja…

Niebezpieczne drzewa przy polskich drogach to wielki problem, uświadomiłem to sobie wpisując w wyszukiwarce frazę „niebezpieczne drzewa”.

One Comment

  1. 28 grudnia 2015
    Uschnięty kasztan już nie straszy, został wycięty kilka tygodni temu.
    stregahan